Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/02/2009 10:43

江神子-晚泊分水

秋風裊裊夕陽紅。
晚煙濃。
暮雲重。
萬疊青山,
山外叫孤鴻。
獨上高樓三百尺,
憑玉楯,
睇層空。

人間日月去匆匆。
碧梧桐。
又西風。
北去南來,
銷盡幾英雄。
擲下玉樽天外去,
多少事,
不言中。

 

Giang thần tử - Vãn bạc Phân thuỷ

Thu phong niểu niểu tịch dương hồng.
Vãn yên nùng.
Mộ vân trọng.
Vạn điệp thanh sơn,
Sơn ngoại khiếu cô hồng.
Độc thượng cao lâu tam bách xích,
Bằng ngọc thuẫn,
Thế tằng không.

Nhân gian nhật nguyêt khứ thông thông.
Bích ngô đồng.
Hựu tây phong.
Bắc khứ nam lai,
Tiêu tận kỷ anh hùng.
Trịch hạ ngọc tôn thiên ngoại khứ,
Đa thiểu sự,
Bất ngôn trung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Gió thu vấn vít tịch dương hồng.
Khói xế dày.
Mây chiều nặng.
Hồng kêu lẻ bạn,
Núi biếc lướt muôn trùng.
Riêng tới lầu cao ba trăm thước,
Dựa hiên ngọc,
Ngắm trời không.

Tháng ngày nhân thế ngựa qua song.
Biếc ngô đồng.
Lại tây phong.
Bắc ruổi nam rong,
Mòn mỏi mấy anh hùng.
Chén ngọc ném luôn vào cõi thẳm,
Bao nhiêu chuyện,
Giữ trong lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Vận dụng thêm chút ngôn ngữ thơ

MD thử phốii hợp bài gốc  của Giang thần tử - Vãn bạc Phân thuỷ
và bản dịch của Cao Tự Thanh xin góp vào một chút  ngữ ngôn

Gió thu lẩn khuất trờI hồng
Khói lam lan toã
Mây chiều nặng hơn
Chim Hồng ngoài núi lẽ loi
Ba trăm thước lầu cao  
Dựa thềm ngọc
Ngó mênh mông
Thế gian ngày tháng qua rồi..
Gió Tây lã ngọn ngô đồng
Bắc Nam gặp gỡ
Anh hùng diệt vong
Chi xiếc kể
Ngôn bất tận trong lòng
                MD

Chưa có đánh giá nào
Trả lời