19/01/2021 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thần tử - Vãn bạc Phân thuỷ
江神子-晚泊分水

Tác giả: Hoàng Thù - 黃銖

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 02/02/2009 10:43

 

Nguyên tác

秋風裊裊夕陽紅。
晚煙濃。
暮雲重。
萬疊青山,
山外叫孤鴻。
獨上高樓三百尺,
憑玉楯,
睇層空。

人間日月去匆匆。
碧梧桐。
又西風。
北去南來,
銷盡幾英雄。
擲下玉樽天外去,
多少事,
不言中。

Phiên âm

Thu phong niểu niểu tịch dương hồng.
Vãn yên nùng.
Mộ vân trọng.
Vạn điệp thanh sơn,
Sơn ngoại khiếu cô hồng.
Độc thượng cao lâu tam bách xích,
Bằng ngọc thuẫn,
Thế tằng không.

Nhân gian nhật nguyêt khứ thông thông.
Bích ngô đồng.
Hựu tây phong.
Bắc khứ nam lai,
Tiêu tận kỷ anh hùng.
Trịch hạ ngọc tôn thiên ngoại khứ,
Đa thiểu sự,
Bất ngôn trung.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Gió thu vấn vít tịch dương hồng.
Khói xế dày.
Mây chiều nặng.
Hồng kêu lẻ bạn,
Núi biếc lướt muôn trùng.
Riêng tới lầu cao ba trăm thước,
Dựa hiên ngọc,
Ngắm trời không.

Tháng ngày nhân thế ngựa qua song.
Biếc ngô đồng.
Lại tây phong.
Bắc ruổi nam rong,
Mòn mỏi mấy anh hùng.
Chén ngọc ném luôn vào cõi thẳm,
Bao nhiêu chuyện,
Giữ trong lòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Thù » Giang thần tử - Vãn bạc Phân thuỷ