Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Tạo (1 bài)
- Tiết Quý Tuyên (1 bài)
- Hoàng Thù (1 bài)
- Chu Hy (10 bài)
- Lâu Thược (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/10/2008 22:30 bởi hongha83
Trương Thức 張栻 (1133-1180) còn có tên nữa là Lạc Trai, tự Kính Phu, hiệu Nam Hiên. Ông là con của Tể tướng Trương Tuấn Chi đời Tống Cao Tông. Ông quê ở Hán Châu, Miên Trúc, sau chuyển đến ở Hành Dương. Từng giữ chức Lại bộ thị lang. Tác phẩm có Nam Hiên tập.

 

Tuyển tập chung