泛舟

昨夜江邊春水生,
艨艟巨艦一毛輕。
向來枉費推移力,
此日中流自在行。

 

Phiếm chu

Tạc dạ giang biên xuân thuỷ sinh,
Mông đồng cự hạm nhất mao khinh.
Hướng lai uổng phí thôi di lực,
Thử nhật trung lưu tự tại hành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bên sông đêm trước thuỷ triều lên
Thuyền lớn băng băng vút mũi tên
Hì hục phu thuyền vừa kéo mãi
Giờ đây trên nước tự xuôi thuyền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Triều dâng đêm trước ở ven sông
Thuyền lớn ta trôi nhẹ tựa lông
Uổng phí công chèo về phía trước
Giờ bơi theo nước dễ như không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đêm, triều xuân mênh mang sông nước
Chiếc thuyền to lao vút như tên
Đỡ công đẩy kéo triền miên
Thuận buồm thoả sức băng lên giữa dòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Triều xuân đêm trước dậy bờ sông
Thuyền lớn băng băng nhẹ tựa lông
Chèo chống vừa qua công sức uổng
Giờ đây nước cuốn tự xuôi dòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triều xuân đêm trước dậy bên sông,
Thuyền lớn vút tên nhẹ tựa lông.
Hướng tới phu thuyền vừa uổng sức,
Giờ đây theo nước tự xuôi dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời