44.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 28/02/2013 14:15

觀書有感其二

昨夜江邊春水生,
艨艟巨艦一毛輕。
向來枉費推移力,
此日中流自在行。

 

Quan thư hữu cảm kỳ 2

Tạc dạ giang biên xuân thuỷ sinh,
Mông đồng cự hạm nhất mao khinh.
Hướng lai uổng phí suy di lực,
Thử nhật trung lưu tự tại hành.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua nước sông xuân dâng lên
Thuyền to tầu lớn nổi nhẹ như lông chim
Trước đây tốn bao sức để đẩy
Ngày hôm nay ung dung đi lại ở giữa dòng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đêm xuân ngoài bến nước tràn sông
Thuyền lớn tầu to nhẹ tựa lông
Uổng phí trước nay bao sức đẩy
Ngày nay thoải mái chạy xiên dòng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài bến đêm xuân nước trẩy dâng
Tàu to thuyền lớn nhẹ dường lông
Trước đây phí sức đem thân đẩy
Nay lại ung dung lướt giữa dòng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước xuân đêm trước ngập bờ sông,
Tầu lớn thuyền to nhẹ tựa lông.
Để đẩy trước đây hao tốn sức,
Nay lại thong dong lướt giữa dòng.

15.00
Trả lời