27/05/2022 22:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan thư hữu cảm kỳ 2
觀書有感其二

Tác giả: Chu Hy - 朱熹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hà Như vào 27/02/2013 14:15

 

Nguyên tác

昨夜江邊春水生,
艨艟巨艦一毛輕。
向來枉費推移力,
此日中流自在行。

Phiên âm

Tạc dạ giang biên xuân thuỷ sinh,
Mông đồng cự hạm nhất mao khinh.
Hướng lai uổng phí suy di lực,
Thử nhật trung lưu tự tại hành.

Dịch nghĩa

Đêm qua nước sông xuân dâng lên
Thuyền to tầu lớn nổi nhẹ như lông chim
Trước đây tốn bao sức để đẩy
Ngày hôm nay ung dung đi lại ở giữa dòng.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đêm xuân ngoài bến nước tràn sông
Thuyền lớn tầu to nhẹ tựa lông
Uổng phí trước nay bao sức đẩy
Ngày nay thoải mái chạy xiên dòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hy » Quan thư hữu cảm kỳ 2