19/05/2024 23:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiếm chu
泛舟

Tác giả: Chu Hy - 朱熹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 00:34

 

Nguyên tác

昨夜江邊春水生,
艨艟巨艦一毛輕。
向來枉費推移力,
此日中流自在行。

Phiên âm

Tạc dạ giang biên xuân thuỷ sinh,
Mông đồng cự hạm nhất mao khinh.
Hướng lai uổng phí thôi di lực,
Thử nhật trung lưu tự tại hành.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bên sông đêm trước thuỷ triều lên
Thuyền lớn băng băng vút mũi tên
Hì hục phu thuyền vừa kéo mãi
Giờ đây trên nước tự xuôi thuyền

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hy » Phiếm chu