觀書有感其三

半畝方塘一鑑開,
天光人影共徘徊。
問渠那得清如許?
為有源頭活水來。

 

Quan thư hữu cảm kỳ 3

Bán mẫu phương đường nhất giám khai,
Thiên quang nhân ảnh cộng bồi hồi.
Vấn cừ na đắc thanh như hử?
Vị hữu nguyên đầu hoạt thuỷ lai.

 

Dịch nghĩa

Nữa mẫu ao vuông mặt phẳng như gương
Tia nắng và bóng người đều bồi hồi
Hỏi ao nước sao được trong như thế?
Vì có đầu nguồn mới chảy về

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Ao vuông nửa mẫu mặt gương soi
Tia nắng bâng khuâng tựa bóng người
Hỏi nước sao mà trông tận đáy?
Đầu nguồn trong vắt, chảy về thôi!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa mẫu ao vuông gương chiếu soi
Bóng người, tia nắng thảy bồi hồi
Hỏi ao sao nước trong như thế?
-Nước tự đầu nguồn mới chảy thôi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nữa mẫu ao vuông gương phẳng soi,
Dáng người ánh nắng thấy bồi hồi.
Hỏi sao ao nước trong như thế?
Vì mới đầu nguồn nước chảy xuôi.

15.00
Trả lời