Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2020 06:45

敬義堂

高堂巨牓意何如?
住此知非小丈夫。
浩氣擴充無內外,
肯誇心月夜同孤。

 

Kính nghĩa đường

Cao đường cự bảng ý hà như?
Trú thử tri phi tiểu trượng phu.
Hạo khí khuếch sung vô nội ngoại,
Khẳng khoa tâm nguyệt dạ đồng cô.


Bài thơ này đề nhà tu thân dưỡng tính của kẻ đạo học. Người quân tử theo khuôn đạo nghĩa làm điều chính đại ví như ở nơi rộng rãi sáng sủa, kẻ tiểu nhân trái đạo nghĩa làm sự nhỏ nhen ví như ở chỗ tối tăm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Đài cao nhà rộng ở tênh tênh,
Kẻ nhỏ nhen nào đến đấy tranh.
Khí hiệu nhiên ta đầy vũ trụ,
Trăng soi vào dạ lúc đêm thanh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 117, tháng 5-1927
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đài cao nhà rộng thênh thang,
Đâu dành cho kẻ ở hàng nhỏ nhen.
Khí hào vũ trụ trùm lên,
Đêm thanh trăng chiếu sáng đêm vô ngần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời