Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ
Tạo ngày 06/08/2008 12:52 bởi Vanachi
Diệp Thái 葉採 tự Trọng Khuê 仲圭, hiệu Bình Nham 平巖, người Kiến Dương (nay thuộc Phúc Kiến), đỗ tiến sĩ năm Thuần Hữu (1241).