Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/08/2008 12:52 bởi Vanachi
Diệp Thái 葉採 tự Trọng Khuê 仲圭, hiệu Bình Nham 平巖, người Kiến Dương (nay thuộc Phúc Kiến), đỗ tiến sĩ năm Thuần Hữu (1241).

 

Tuyển tập chung