昔年今日到崑崙其二

昔年今日到崑崙,
百折千磨氣尚存。
獨有庭園兒女戀,
青衣猶濕舊啼痕。

 

Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn kỳ 2

Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn,
Bách triết thiên ma khí thượng tồn.
Độc hữu đình viên nhi nữ luyến,
Thanh y do thấp cựu đề ngôn (ngân).

 

Dịch nghĩa

Ngày này năm trước đến Côn Lôn,
Trăm bẻ nghìn mài, chí khí vẫn còn.
Riêng có nỗi lòng nhớ thương cha mẹ con cái,
Ngấn lệ năm trước còn ướt đẫm áo xanh.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Ngày này năm ngoái đến Côn Lôn
Ma chiết trăm chiều khí vẫn còn
Lựa có lòng lo cha mẹ nhớ
Áo xanh đẫm lệ tủi phần con

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày này năm ngoái đến Côn Lôn
Trăm bẻ nghìn mài chí khí còn
Chỉ sợ mẹ cha luôn tưởng nhớ
Năm qua lệ thấm áo xanh dồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày này năm trước đến Côn Lôn,
Trăm gãy nghìn vò, chí vẫn còn.
Cha mẹ vợ con lòng mãi nhớ,
Năm xưa đẫm lệ áo xanh mòn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ngày này năm trước Côn Lôn,
Nghìn mài trăm gãy vẫn còn chí trai.
Mẹ cha con trẻ nhớ hoài,
Năm xưa ngấn lệ ướt ngoài áo xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời