崑崙獄中贈陳仲恭先生

同是天涯對泣囚,
前身歷閱讓君優。
風塵一劍看滄海,
君國三生忘白頭。
可有壯心懸馬櫪,
那堪回首望龍州。
秋深鎖室談遺事,
俠骨嶒崚死未休。

 

Côn Lôn ngục trung tặng Trần Trọng Cung tiên sinh

Đồng thị thiên nhai đối khấp tù,
Tiền thân lịch duyệt nhượng quân ưu.
Phong trần nhất kiếm khan thương hải,
Quân quốc tam sinh vong bạch đầu.
Khả hữu tráng tâm huyền mã lịch,
Na kham hồi thủ vọng long châu.
Thu thâm toả thất đàm di sự,
Hiệp cốt tằng lăng tử vị hưu.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 41

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Giọt lộ thiên nhai vẫn bạn tù,
Thua người kiếp trước trải đời lâu.
Lưỡi gươm gió bụi trông cồn biển,
Gánh nợ non sông trắng tóc đầu.
Ngựa ký nằm tàu lòng vẫn ức,
Long châu ghểnh mặt ngắm thêm rầu.
Thu già khám kín cùng trò chuyện,
Hào hiệp gan kia đã chết đâu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giọt lệ chân mây khóc bạn tù,
Tiền thân lịch duyệt nhượng người ưu.
Lưỡi gươm gió bụi trông dâu biển,
Nợ nước ơn vua đầu bạc lo.
Ngựa ký nằm tàu lòng vẫn vững,
Cồn rồng ngoảnh mặt dạ cam đâu.
Thu sâu khoá kín chuyện còn mất,
Bất khuất ngang tàng chưa nghỉ hưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời