15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2021 15:47

贈黃君欽其二

千磨百折出來身,
男子襟懷肯下人。
始信憂貧庸玉汝,
未應公德頌錢神。
朋交有道延三益,
世事無難在一勤。
要識競存須努力,
愧他無業作閒民。

 

Tặng Hoàng Quân Khâm kỳ 2

Thiên ma bách chiết xuất lai thân,
Nam tử khâm hoài khẳng hạ nhân.
Thuỷ tín ưu bần dung ngọc nhữ,
Vị ưng công đức tụng tiền thần.
Bằng giao hữu đạo diên tam ích,
Thế sự vô nan tại nhất cần.
Yếu thức cạnh tồn tu nỗ lực,
Quý tha vô nghiệp tác nhàn dân.


Nguồn: Nguyễn Quyết Thắng, Huỳnh Thúc Kháng - con người và thơ văn, Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hoá xuất bản, Sài Gòn, 1972

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quyết Thắng

Đời anh trăm dũa với nghìn mài,
Chí lớn trong đời chịu dưới ai?
Mới biết ưu bần lòng vốn một,
Cho hay chức nghiệp ấy hai tài.
Bạn bầu kết cấu câu “tam ích”,
Xử thế vun tròn chữ “cán cai”.
Bạn muốn sinh tồn nên nỗ lực,
Thẹn cho mấy kẻ luống rong chơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn mài trăm dũa xuất thân anh,
Chí lớn trong đời dưới chịu đành?
Mới biết ưu bần dùng ngọc thử,
Cho hay công đức tụng tài danh.
Bạn bè giao kết câu “tam ích”,
Xử thế vun tròn chữ “chí thành”.
Muốn biết sinh tồn nên nỗ lực,
Thẹn người rãnh việc biến nhàn dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời