Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2021 15:57

贈黃君欽其三

誰繡平原競買絲,
熙攘前路走多岐。
高曾規矩如能守,
茶錦河山也有時。
一室丈夫先自掃,
四方男子好相期。
門楣況復兼佳話,
玉潤氷清口當碑。

 

Tặng Hoàng Quân Khâm kỳ 3

Thuỳ tú bình nguyên cạnh mãi ti,
Hi nhương tiền lộ tẩu đa kỳ.
Cao tăng quy củ như năng thủ,
Trà cẩm hà sơn dã hữu thì.
Nhất thất trượng phu tiên tự tảo,
Tứ phương nam tử hảo tương kỳ.
Môn mi huống phục kiêm giai thoại,
Ngọc nhuận băng thanh khẩu đáng bi.


Nguồn: Nguyễn Quyết Thắng, Huỳnh Thúc Kháng - con người và thơ văn, Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hoá xuất bản, Sài Gòn, 1972

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quyết Thắng

Dệt gấm thì ta phải chọn tơ,
Cho hay tiền lộ vốn đa kỳ.
Cao tăng quy củ hay gìn giữ,
Trà cẩm sơn hà sẽ tới khi.
Chí vững lo toan bề gia thất,
Lòng bền theo đuổi chí nam nhi,
Dâu con êm ấm thành giai thoại,
Ngọc nhuận băng tâm phước vĩnh tuy.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai thêu cũng phải mua tơ,
Cho hay tiền lộ vốn do đa kỳ.
Cao tăng gìn giữ có quy,
Sơn hà trà gấm tới khi có thời.
Lo toan gia thất vững bồi,
Lòng bền theo đuổi chí người nam nhi,
Dâu con êm ấm giai kỳ,
Băng tâm ngọc nhuận đáng ghi truyền đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời