Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/08/2020 10:54 bởi tôn tiền tử
Đặng Nguyên Cẩn (1867-1923) tên cũ là Đặng Thúc Nhận, hiệu Thai Sơn, Tam Thai, là một chí sĩ cách mạng cận đại. Ông người làng Lương Điền, tổng Bích Triều, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đỗ cử nhân năm 1888, phó bảng năm 1895. Ông từng làm Giáo thụ phủ Hưng Nguyên (Nghệ An), Đốc học Nghệ An, rồi tham gia các phong trào Đông Du, Duy Tân.

Năm 1908, ông hưởng ứng phong trào chống thuế ở Trung Kỳ, bị Pháp bắt đày ra Côn Đảo. Năm 1921, sau 13 năm khổ sai, ông được thả cùng Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, trở về quê ít lâu thì mất (1923).