13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Tuyển tập chung

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 12:15

春日漫興

新詩貧後索,
舊事夢中生。
地僻無人到,
從來不世情。

 

Xuân nhật mạn hứng

Tân thi bần hậu sách,
Cựu sự mộng trung sinh.
Địa tịch vô nhân đáo,
Tòng lai bất thế tình.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sau nghèo thơ mới giục,
Trong mộng chuyện xưa sinh.
Đất hẹp không người tới,
Lòng xưa khác thế tình.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sau nghèo thơ mới giục mình,
Ngủ thường mộng chuyện xưa sinh thuở đầu.
Đất xa người chẳng tới đâu,
Lòng xưa nay khác tình sâu khó còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đại Vinh

Nghèo mà trong sạch ngụ trong thơ
Việc cũ mơ màng mộng vẩn vơ
Xóm vắng đìu hiu không ai đến
Xưa nay thế thái chẳng ai ngờ


Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 5 (139), 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Thơ nghèo rồi mới viết,
Chuyện cũ mộng mơ hoài.
Chốn hẻo không người đến,
Tình đời mặc kệ ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời