Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2018 00:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/06/2019 10:27

鱸溪閒釣其四

浪平人穩自悠哉,
閒蕩輕舟釣溯洄。
緡直深沉鈎餌重,
鱗羅亂颭水紋開。
晝尋雲影隨流泊,
夜逐寒光帶月回。
笑傲煙波時出沒,
相期溪汐海潮來。

 

Lư khê nhàn điếu kỳ 4

Lãng bình nhân ổn tự du tai,
Nhàn đãng khinh chu điếu tố hồi.
Mân trực thâm trầm câu nhĩ trọng,
Lân la loạn triển thuỷ văn khai.
Trú tầm vân ảnh tuỳ lưu bạc,
Dạ trục hàn quang đới nguyệt hồi.
Tiếu ngạo yên ba thời xuất một,
Tương kỳ khê tịch hải triều lai.


(Thông tin nguồn tham khảo đã được ẩn)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sóng yên người ổn thật vui thay,
Thong thả thuyền câu ngược rạch bơi.
Mồi nặng dòng sâu dây nhợ thẳng,
Nước xao gió gợn vảy hoa bày.
Sáng tìm mây loáng theo khe chảy,
Đêm đuổi sương bay đội nguyệt về.
Cười cợt ra vào nơi khói sóng,
Vừa cơn ròng tối đã triều mai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng yên người ổn vui thay,
Thong thả ngược lướt thuyền câu bơi nhầu.
Mồi nặng nhợ thẳng dòng sâu,
Nước xao gió gợn bày mầu vảy hoa.
Sáng tìm khe chảy mây loà,
Đêm đuổi trăng lạnh sương hoà mây bay.
Cười cợt vào khói sóng đây,
Vừa cơn ròng tối mai nầy triều lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời