釣叟

遯浪吹潮上碧灘,
櫓聲移入碧雲寒。
幾回薄餌懸鐘鼎,
那重桐江一釣竿。

 

Điếu tẩu

Độn lãng xuy triều thướng bích than,
Lỗ thanh di nhập bích vân hàn.
Kỷ hồi bạc nhị huyền chung đỉnh,
Na trọng Đồng giang nhất điếu can.

 

Dịch nghĩa

Sóng cá dồn đẩy nước triều lên dòng thác biếc,
Tiếng máy chèo đưa hơi lạnh vào mây xanh.
Đã bao lần coi nhẹ tiếng mồi treo chuông vạc,
Mồi ấy đâu có nặng bằng chiếc cần câu bên sông Đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Thác biếc triều dâng sóng cá heo,
Mây lồng hơi lạnh tiếng bơi chèo.
Đồng Giang cần trúc từng xem nặng,
Hơn cả mồi câu vạc đỉnh treo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Cá đồn đẩy nước triều dâng
Chèo đưa mây lạnh tầng tầng mông mênh
Miếng mồi đỉnh vạc nhẹ tênh
Sao bắng cần trúc lênh đênh sông Đồng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thác biếc cá đồn xô sóng lên
Tiếng chèo hơi lạnh toả mây xanh
Đỉnh chung một miếng mồi coi nhẹ
So với cần câu ở bến Đồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng cá dồn đẩy triều nước dâng,
Mái chèo đưa lạnh mây xanh vầng.
Miếng mồi treo vạc còn coi nhẹ,
Đâu sánh cần câu sông bến Đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Cá nược đẩy dòng lên thác biếc
Mái chèo khua nước lạnh mây xanh
Dây câu một sợi tuỳ buông kéo
Mấy bận mồi thơm chối lợi danh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đẩy triều sóng cá nước dâng,
Mái chèo đưa lạnh mây vần trời xanh.
Miếng mồi treo vạc nhẹ tênh,
Đâu bằng cần trúc câu trên bến Đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời