05/07/2020 23:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu tẩu
釣叟

Tác giả: Trần Quang Triều - 陳光朝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2008 07:58

 

Nguyên tác

遯浪吹潮上碧灘,
櫓聲移入碧雲寒。
幾回薄餌懸鐘鼎,
那重桐江一釣竿。

Phiên âm

Độn lãng xuy triều thướng bích than,
Lỗ thanh di nhập bích vân hàn.
Kỷ hồi bạc nhị huyền chung đỉnh,
Na trọng Đồng giang nhất điếu can.

Dịch nghĩa

Sóng cá dồn đẩy nước triều lên dòng thác biếc,
Tiếng máy chèo đưa hơi lạnh vào mây xanh.
Đã bao lần coi nhẹ tiếng mồi treo chuông vạc,
Mồi ấy đâu có nặng bằng chiếc cần câu bên sông Đồng.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Thác biếc triều dâng sóng cá heo,
Mây lồng hơi lạnh tiếng bơi chèo.
Đồng Giang cần trúc từng xem nặng,
Hơn cả mồi câu vạc đỉnh treo.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quang Triều » Điếu tẩu