Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2006 07:58, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/08/2008 07:34

題福成祠堂

雲自悠悠歲月深,
祠堂兩畔柏森森。
花凝宿雨千行淚,
月印寒潭一片心。
臺下草分今日路,
松中鶴識舊時琴。
夜來記得燈前夢,
海闊天高何處尋。

 

Đề Phúc Thành từ đường

Vân tự du du tuế nguyệt thâm,
Từ đường lưỡng bạn bách sâm sâm.
Hoa ngưng túc vũ thiên hàng lệ,
Nguyệt ấn hàn đàm nhất phiến tâm.
Đài hạ thảo phân kim nhật lộ,
Tùng trung hạc thức cựu thời cầm.
Dạ lai ký đắc đăng tiền mộng,
Hải khoát thiên cao hà xứ tầm.

 

Dịch nghĩa

Mây bay man mác năm tháng lâu rồi,
Hai bên nhà thờ cây bách um tùm.
Những hạt mưa đêm đọng lại trên hoa như nghìn hàng lệ,
Mặt trăng in xuống đầm lạnh như một mảnh lòng.
Dưới đài, cỏ rẽ thành lối đi ngày nay,
Trong cây thông, chim hạc nhớ cung đàn thuở trước.
Đêm đến ghi nhớ giấc mộng trước đèn,
Nhưng trời cao biển rộng biết tìm đâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mây trôi ngày tháng hững hờ
Bách tùng bên mé nhà thờ vẫn xanh.
Mưa đêm lệ đọng hoa cành
Tấm lòng như nguyệt long lanh bóng đầm
Dưới đài, lối cỏ rẽ phân
Đàn thông hạc nhớ ca cầm thuở nao
Đèn khuya mộng cũ dạt dào
Biết đâu biển rộng trời cao mà tìm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Mây lững lờ bay năm tháng ròng
Từ đường đôi ngả mát xanh tùng
Mưa đêm hoa đọng muôn hàng lệ
Đầm lạnh trăng in một mảnh lòng
Cỏ rẽ đường nay bên dãy gác
Hạc nghe đàn cũ giữa hàng thông
Trước đèn giấc mộng còn vương mãi
Biển rộng trời cao bặt lối trông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Ngày qua, máy tự lững lờ,
Bách xanh um cạnh nhà thờ bấy lâu.
Mảnh lòng: đầm lạnh trăng thâu,
Mưa đêm: nghìn giọt lệ sầu vương hoa.
Dưới đài, cỏ rẽ đường ra,
Trong thông, hạc nhớ cầm ca thuở nào.
Khôn nguôi biển rộng trời cao,
Tìm đâu giấc mộng đêm nao trước đèn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Mây vẫn nhởn nhơ suốt tháng năm
Từ đường hai bên bách thâm trầm
Hoa đọng mưa đêm nghìn hàng lệ
Trăng in đầm lạnh mảnh chữ tâm
Dưới đài cỏ rẽ nay thành lối
Hạc nhớ đàn xưa tán thông chầu
Đêm đến trước đèn ghi nhớ mộng
Biển rộng trời cao biết tìm đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Man mác mây bay năm tháng cùng,
Nhà thờ hai vách mát xanh tùng.
Mưa đêm hoa đọng nghìn hàng lệ,
Đầm lạnh nguyệt in một mảnh lòng.
Đài dưới lối đi tràn mặt cỏ,
Đàn xưa hạc nhớ trước hàng thông,.
Bên đèn giấc mộng còn ghi nhớ,
Biển rộng trời cao tìm khó trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời