訴衷情-頌釣者

一波才動萬波隨,
蓑笠一鉤絲。
錦鱗正在深處,
千尺也須重。
吞又吐,
信還疑,
上鉤遲。
水寒江靜,
滿目青山,
載明月歸。

 

Tố trung tình - Tụng điếu giả

Nhất ba tài động vạn ba tuỳ,
Thoa lạp nhất câu ty.
Cẩm lân chính tại thâm xứ,
Thiên xích dã tu trùng.
Thôn hựu thổ,
Tín hoàn nghi,
Thượng câu trì.
Thuỷ hàn giang tĩnh,
Mãn mục thanh sơn,
Tải minh nguyệt quy.


Bài từ này được tác giả viết năm Nguyên Phù thứ nhất (1098) tại Nhung Châu, dựa theo ý bài Tải nguyệt minh quy của Đức Thành thiền sư đời Đường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Một sóng vừa gợn muôn sóng xô
Áo tơi nón lá một cần câu
Dây nhợ ngàn thước cần buông xuống
Cá vàng chính ở chỗ nước sâu
Nuốt lại nhả
Tin lại ngờ
Câu rất lâu
Sông yên nước lạnh
Đầy mắt núi xanh
Chở trăng sáng về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Một làn sóng động vạn làn theo
Tơi, nón, một dây câu
Cá to trốn ở dưới đáy
Nghìn thước thả cho câu
Cắn rồi nhả
Nghi vẫn đớp
Cần cong veo
Sông yên nước lạnh
Non xanh tầm mắt
Trăng hãy về, nào!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời