Hồ mưa rau rút lú mầm đầy
Cháo niễng nhừ ngon múc múc ngay
Mây tan hết
Bóng trăng dài
Mắc cạn lo gì cứ ngủ say

tửu tận tình do tại