Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: Ngư ca (24)

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 19:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/04/2011 03:33

漁歌奉和其二

春水洋洋滄浪清,
漁翁從此獨濯纓。
何鄉里,
何姓名,
潭裡閒歌送太平。

 

Ngư ca phụng hoạ kỳ 2

Xuân thuỷ dương dương thương lãng thanh,
Ngư ông tòng thử độc trạc anh.
Hà hương lý,
Hà tính danh,
Đàm lý nhàn ca tống thái bình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Xuân thuỷ nao nao dòng nước quanh
Ngư ông giặt rửa ngắm trọc thanh
Quên hương lý
Quên tính danh
Mặt nước nhàn ca hưởng thái bình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về tác giả

Căn cứ theo "Nhật Bản từ tuyển", Nhạc Lộc thư xã, 1985, 2 bài từ điệu "Ngư ca tử" kỳ 1, kỳ 2 này thuộc tác giả khác là: Uchikonaishinō (有智子內親王), là con gái thứ 8 của Thiên hoàng đời thứ 52 là Tha Nga Thiên hoàng. Mùa xuân tháng 2 năm Hoằng Nhân 弘仁/Kōnin thứ 14 (823 SCN), bà xướng hoạ thi từ với Thiên hoàng, 2 bài từ theo điệu "Ngư ca tử" sáng tác trong giai đoạn đó.

Ngoài ra, dưới tên điệu "ngư ca tử" thấy có dòng tựa như sau: 奉和御制,每歌用‘送‘字 (Phụng hoạ bài ngự chế, mỗi bài dùng một chữ "tống"); đồng thời dòng tựa đó lại được chú rằng: "từ câu cuối cùng mỗi bài từ của Tha Nga Thiên hoàng có định ra một chữ bắt buộc"

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời