Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận
2 người thích
Từ khoá: Ngư ca (24)

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 19:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/04/2011 03:32

漁歌奉和其一

白頭不覺何老人,
明時不仕釣江濱。
飯香稻,
苞紫鱗,
不欲榮華送吾真。

 

Ngư ca phụng hoạ kỳ 1

Bạch đầu bất giác hà lão nhân,
Minh thời bất sĩ điếu giang tân.
Phạn hương đạo,
Bao tử lân,
Bất dục vinh hoa tống ngô chân.


Mùa xuân tháng 2 năm Hoằng Nhân (Kōnin) 弘仁 thứ 14 (823), tác giả xướng hoạ thi từ với Thiên hoàng. Hai bài từ này sáng tác trong giai đoạn đó.

Ngoài ra, dưới tên điệu thấy có dòng tựa: “Phụng hoạ ngự chế, mỗi ca dụng tống tự” 奉和御制,每歌用送字 (Phụng hoạ bài ngự chế, mỗi bài dùng một chữ “tống”), đồng thời dòng tựa đó lại được chú rằng: “từ câu cuối cùng mỗi bài từ của Tha Nga thiên hoàng có định ra một chữ bắt buộc”.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Bạc đầu chẳng biết lạ lão ông
Bình thời ẩn tích tự câu sông
Cá nước sẵn
Gạo chợ đong
Chẳng thiết vinh hoa bận tới lòng


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về cách dịch tên bài

Nguyễn Chí Viễn khi dịch từ của Tư Dã Trinh Chủ để nguyên cụm "Ngư ca phụng hoà", có lẽ cho đó là tên điệu. Theo tôi, ở đây cần hiểu lại là: điệu từ là điệu "ngư ca tử", phụng mệnh hoạ lại bài của nhà vua. Vì vậy, cần sửa lại tiêu đề là: Ngư ca tử - vâng mệnh hoạ lại. Các 2 bài từ còn lại trong chùm này cũng nên sửa như vậy.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phiên âm tên tác giả

Xin BBT sửa 1 chỗ nhầm lẫn nhỏ: Hữu "TRI" Tử ----> Hữu "TRÍ" Tử

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời