Gió thổi sen hồng âu trắng bay,
Lưới lớn sông Lan cá mập thay.
Chiều tà mưa,
Nhẹ qua đây,
Thôn bắc thôn nam về mua say.

tửu tận tình do tại