Trần Hiến Chương 陳獻章 (1428-1500) tự Công Phủ 公甫, hiệu Thạch Trai 石齋, quê thôn Đô Hội, Tân Hội, Quảng Đông. Năm 10 tuổi theo tổ phụ dời nhà qua thôn Bạch Sa, Tân Hội, nên sau này xưng là Trần Bạch Sa 陳白沙, được người gọi Bạch Sa tiên sinh 白沙先生, là nhà thơ, nhà thư pháp, giáo dục thời Minh. Năm 1448 thi đỗ phó bảng tiến sĩ, được tiến cử vào làm việc trong Quốc Tử Giám. Đến năm 1451 xin về quê tại Bạch Sa, dạy học, đọc sách, làm thơ, thư hoạ. Trước tác có Bạch Sa tử toàn tập 白沙子全集.