Cỏ lai phủ khắp lối mòn,
Thư phòng với giấc ngủ ngon trưa hè.
Gió đưa tiếng hát khắp nơi,
Giật mình tàn mộng mưa rơi góc nhà.

tửu tận tình do tại