Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Biện Vinh (1 bài)
- Trương Bật (1 bài)
- Thẩm Chu (2 bài)
- Nghê Khiêm (5 bài)
- Trần Hiến Chương (13 bài)
Tạo ngày 23/08/2014 11:42 bởi tôn tiền tử
Khâu Tuấn 丘濬 (1421-1495) tự Trọng Thâm 仲深, hiệu Thâm Am 深庵, người Quỳnh Châu, Hải Nam, làm Thượng thư bộ hộ.