Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Biện Vinh (1 bài)
- Khâu Tuấn (1 bài)
- Trương Bật (1 bài)
- Thẩm Chu (2 bài)
- Trần Hiến Chương (13 bài)
Tạo ngày 24/02/2019 22:53 bởi tôn tiền tử
Nghê Khiêm 倪謙 (1415-1479) tự Khắc Nhượng 剋讓, hiệu Tĩnh Tồn 靜存, quê Thượng Nguyên, phủ Ứng Thiên, Nam Trực Lệ (nay là Giang Tô, Nam Kinh), đỗ tiến sĩ năm 1439, nhậm chức biên tu ở Hàn Lâm viện, từng đi sứ Triều Tiên, vào cung giảng dạy cho thái tử. Có lần ông làm chánh chủ khảo thi hương, không cho con đại thần đỗ, bị vu khống đày đi biên tái 7 năm mới được vua đời sau là Minh Hiến Tông cho gọi về phục chức, làm đến Lễ bộ hữu thị lang, rồi Lễ bộ thượng thư. Ông là cha của Nghê Nhạc 倪岳. Tác phẩm có Triều Tiên ký sự 朝鮮紀事, Liêu Hải biên 遼海編, Nghê Văn Hy Công tập 倪文僖公集.