Lư Sơn xa cách Sở hương,
Vắng anh xuân vẫn đầy đường nở hoa.
Gậy tre dẫm bóng trăng nhoà,
Bẻ cành mai gửi làm quà nhớ anh.

tửu tận tình do tại