Khí hậu Lĩnh Nam khác trung thổ,
Tháng bảy vừa hết mà không nực.
Ban ngày mây tụ trên ngọn cây,
Đêm đến hàng hiên mưa ray rức.
Chợt nghe gió nổi trên biển xa,
Cuốn thành lấp chuông trống, tiếng ngưng.
Sáng nay nhà đông mẹ liệm con,
Đêm rồi mé tây chồng chôn vợ.
Đời người sống chết không hẹn trước,
Thương cho bách tính làm sao được?

tửu tận tình do tại