1. Bốc toán tử - Mai
  7
 2. Chân châu liêm
 3. Dạ du cung - Ký mộng ký Sư Bá Hồn
  4
 4. Đào Nguyên ức cố nhân - Đề Hoa Sơn đồ
  2
 5. Đào Nguyên ức cố nhân (Tà dương tịch lịch sài môn bế)
  1
 6. Đậu diệp hoàng
  1
 7. Điểm giáng thần
  4
 8. Giá cô thiên - Tống Diệp Mộng Tích
  1
 9. Giá cô thiên (Gia trú thương yên lạc chiếu gian)
  2
 10. Hán cung xuân - Sơ tự Nam Trịnh lai Thành Đô tác
  1
 11. Hảo sự cận - Đăng Mai Tiên sơn tuyệt đỉnh vọng hải
  1
 12. Hảo sự cận (Tuế vãn hỉ đông quy)
  1
 13. Hoán khê sa - Hoạ Vô Cữu vận
  1
 14. Lãng đào sa - Đan Dương Phù Ngọc đình tịch thượng tác
  3
 15. Liễu tiêu thanh - Ất Tỵ nhị nguyệt Tây Hưng tặng biệt
  1
 16. Nam hương tử - Phú quy
  1
 17. Ngư gia ngạo - Ký Trọng Cao
  1
 18. Ngư phủ - Đăng hạ độc Huyền chân tử “Ngư ca” nhân hoài Sơn Âm cố ẩn truy nghĩ
  1
 19. Ngư phủ (Tương hồ yên vũ trường thuần ty)
  1
 20. Ô dạ đề
  1
 21. Sinh tra tử
  1
 22. Song đầu liên - Trình Phạm Trí Năng đãi chế
  1
 23. Tạ trì xuân
  2
 24. Thoa đầu phụng
  5
 25. Thu ba mị - Thất nguyệt thập lục nhật vãn đăng Cao Hưng đình, vọng Trường An Nam sơn
  3
 26. Thước kiều tiên - Dạ văn đỗ quyên
  5
 27. Thước kiều tiên - Điếu đài
  5
 28. Thước kiều tiên - Hoa đăng túng bác
  4
 29. Tố trung tình
  4
 30. Triêu trung thố
  1
 31. Trường tương tư (Mộ sơn thanh, mộ hà minh)
  1
 32. Trường tương tư (Vân thiên trùng, thuỷ thiên trùng)
  1
 33. Trường tương tư kỳ 1 (Kiều như hồng, thuỷ như không)
  1
 34. Trường tương tư kỳ 2 (Diện thương nhiên, mấn bà nhiên)
  1
 35. Trường tương tư kỳ 3 (Ngộ phù sinh, yếm phù danh)
  1
 36. Tuý lạc phách
  1