Nhà ở Đông Ngô sát đế đô
Trẻ thì ham sống chẳng hề lo
Rượu quý lầu xanh mua vạn hũ
Bạc thua hàng triệu có em chờ

Nay luống tuổi
Hận chưa tha
Càng uống càng mang vẻ thẫn thờ
Anh về tôi nhắn thăm bầu bạn
Lo chuyện không thành tóc bạc phơ

tửu tận tình do tại