28/05/2022 05:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Tống Diệp Mộng Tích
鷓鴣天-送葉夢錫

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/09/2014 02:47

 

Nguyên tác

家住東吳近帝鄉,
平生豪舉少年場。
十千沽酒青樓上,
百萬呼盧錦瑟傍。

身易老,
恨難忘,
尊前贏得是淒涼。
君歸為報京華舊,
一事無成兩鬢霜。

Phiên âm

Gia trú Đông Ngô[1] cận đế hương[2],
Bình sinh hào cử thiếu niên trường.
Thập thiên cô tửu thanh lâu thượng,
Bách vạn hô lô[3] cẩm sắt bàng.

Thân dị lão,
Hận nan vong,
Tôn tiền doanh đắc thị thê lương.
Quân quy vị báo kinh hoa cựu,
Nhất sự vô thành lưỡng mấn sương.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Nhà ở Đông Ngô sát đế đô
Trẻ thì ham sống chẳng hề lo
Rượu quý lầu xanh mua vạn hũ
Bạc thua hàng triệu có em chờ

Nay luống tuổi
Hận chưa tha
Càng uống càng mang vẻ thẫn thờ
Anh về tôi nhắn thăm bầu bạn
Lo chuyện không thành tóc bạc phơ
[1] Nay là Chiết Giang, xưa là miền đông nước Ngô.
[] Kinh đô Nam Tống là Lâm An, nay thuộc Hàng Châu.
[3] Cách đánh bạc hồi xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Giá cô thiên - Tống Diệp Mộng Tích