Trên nương cành nõn nhú mầm dâu
Bên xóm tằm ăn rỗi rào rào
Nghé vàng gọi mẹ trên đồng cỏ
Lũ quạ chòm cây lốm đốm chiều

Núi ẩn hiện
Lối cong queo
Quán rượu cờ xanh vẻ vắng teo
Đào mận gió mưa vườn ủ rũ
Hoa dại bờ xuân mới nở nhiều

tửu tận tình do tại