Thuyền xuôi nước rút vẻ thanh thanh
Lòng dạ biệt ly khổ vì tình
Gió thu gạt lệ đi ngày ấy
Mười phen thì chín mộng tìm anh

Mây in nước
Nhạn về ghềnh
Chỉ thấy chân trời một thảm xanh
Thuở xưa cùng hái sen nơi ấy
Trăng gió đìu hiu tuyệt bóng hình

tửu tận tình do tại