Rèm lục bao phen én liệng vô
Thiếu mùi chăn ấm liễu co ro
Hoa rơi ngõ ngách nhà mưa phủ
Lửa ánh lầu trang, khói khói mờ

Tình lặng lẽ
Hận âm u
Gió đông vẽ loạn nét bờ thu
Dục ngô đồng nở, oanh già hót
Say khướt ngày xuân gió thoảng đưa


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.