Thuyền con thuận neo Giang Nam tới
Nhạn lạc mây vần
Muôn dặm yên trần
Ngoảnh lại Trung Nguyên lệ đẫm khăn
Non xanh chiều đối Đinh châu lạnh
Phong úa lau cằn
Ác lặn sóng tan
Bỏ nước xa quê héo ruột gan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.