鷓鴣天-西都作

我是清都山水郎,
天教浪漫疏狂。
曾批給露支風敕,
累奏留雲借月章。

詩萬首,
酒千觴,
幾曾著眼看侯王。
玉樓金闕慵歸去,
且插梅花醉洛陽。

 

Giá cô thiên - Tây đô tác

Ngã thị thanh đô sơn thuỷ lang,
Thiên giao lãng mạn sơ cuồng.
Tằng phê cấp lộ chi phong sắc,
Luỵ tấu lưu vân tá nguyệt chương.

Thi vạn thủ,
Tửu thiên thương,
Kỷ tằng trước nhãn khán hầu vương.
Ngọc lâu kim khuyết dung quy khứ,
Thả tháp mai hoa tuý Lạc Dương.


Tây đô tức Lạc Dương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ta vốn thanh đô sơn thuỷ lang
Trời sinh lãng mạn ngông cuồng
Từng phê sắc cấp chi sương gió
Hằng tấu chương, lưu mượn mây trăng

Thơ vạn thủ
Rượu ngàn chung
Mấy khi ngó mắt tới hầu vương
Điện ngọc lầu vàng lười lui tới
Say dắt hoa mai dạo Lạc Dương


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Ta ở Thanh Đô miền núi sông
Trời sinh lãng mạn tính cuồng ngông
Hô mưa, gọi gió ta ban lệnh
Mệt, tấu “Lưu vân tá nguyệt” chương

Vui vạn bài thơ,
Ngàn chung rượu
Chẳng buồn để mắt bậc hầu, vương
Lầu ngọc gác vàng lười ngó tới
Bận trồng hoa mai say Lạc Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ta là sơn thuỷ chức quan đầu
Mặc sức trời cho bất cứ đâu
Gọi gió gieo mưa từng trổ phép
Treo trăng đầu luỹ vén mây cao

Thơ vạn cuốn
Rượu nghìn bầu
Bao lần tận mắt gặp vương hấu
Điện ngọc cung vàng đâu có thiết
Về trồng mai ở Lạc Dương châu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời