23/01/2022 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên (Hoạ phảng đông thì lạc thuỷ thanh)
鷓鴣天(畫舫東時洛水清)

Tác giả: Chu Đôn Nho - 朱敦儒

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 15:06

 

Nguyên tác

畫舫東時洛水清,
別離心緒若為情。
西風挹淚分攜後,
十夜長亭九夢君。

雲背水,
雁回汀。
只應芳草見離魂。
前回共采芙蓉處,
風自淒淒月自明。

Phiên âm

Hoạ phảng đông thì Lạc thuỷ thanh,
Biệt ly tâm tự nhược vi tình.
Tây phong ấp lệ phân huề hậu,
Thập dạ trường đình cửu mộng quân.

Vân bối thuỷ,
Nhạn hồi đinh.
Chỉ ưng phương thảo kiến ly hồn.
Tiền hồi cộng thái phù dung xứ,
Phong tự thê thê nguyệt tự minh.

Dịch nghĩa

Thuyền son đi về hướng đông trên sông Lạc nước trong,
Nỗi lòng biệt ly như là vì tình.
Trong gió tây gạt lệ sau khi chia tay,
Từ khi ly biệt ở trường đình về, mười đêm thì chín đêm mơ thấy người.

Mây soi trên mặt nước,
Nhạn về bến sông,
Chỉ có bãi cỏ thơm thấy cái hồn của kẻ ly biệt.
Nơi ngày xưa cùng nhau hái hoa sen,
Chỉ còn gió thổi vi vu, trăng sáng đơn côi.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Thuyền xuôi nước rút vẻ thanh thanh
Lòng dạ biệt ly khổ vì tình
Gió thu gạt lệ đi ngày ấy
Mười phen thì chín mộng tìm anh

Mây in nước
Nhạn về ghềnh
Chỉ thấy chân trời một thảm xanh
Thuở xưa cùng hái sen nơi ấy
Trăng gió đìu hiu tuyệt bóng hình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đôn Nho » Giá cô thiên (Hoạ phảng đông thì lạc thuỷ thanh)