鷓鴣天-有客慨然談功名,因追念少年時事戲作

壯歲旌旗擁萬夫,
錦襜突騎渡江初。
燕兵夜娖銀胡轆,
漢箭朝飛金僕姑。

追往事,
歎今吾,
春風不染白髭鬚。
卻將萬字平戎策,
換得東家種樹書。

 

Giá cô thiên - Hữu khách khái nhiên đàm công danh, nhân truy niệm thiếu niên thì sự hí tác

Tráng tuế tinh kỳ ủng vạn phu,
Cẩm xiêm đột kỵ độ giang sơ.
Yên binh dạ sước ngân hồ lộc,
Hán tiễn triêu phi kim bộc cô.

Truy vãng sự,
Thán kim ngô,
Xuân phong bất nhiễm bạch tỳ tu.
Khước tương vạn tự bình nhung sách,
Hoán đắc đông gia chủng thụ thư.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tuổi trẻ anh hùng vạn kẻ trông,
Áo choàng đột kích vượt đầu sông.
Lính Yên đêm chỉnh bao hồ bạc,
Tên Hán sáng bay mũi nạm vàng.

Chuyện xưa cũ,
Than ta nay,
Gió xuân chẳng nhuốm tóc bờ mai.
Kế hay bình giặc, mang nghìn chữ,
Muốn đổi mấy dòng dạy tưới cây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Tuổi trẻ trong tay chục vạn quân
Áo bào chiến mã vượt giang san
Ống bạc quân Yên đêm cẩn mật
Tinh sương tên Hán tựa mây ngàn

Tìm dĩ vãng,
Lại than thân
Râu ria xuân đến bạc dần dần
Binh lược người người dâng diệu kế
Đổi nay ngồi đọc sách nông dân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Cờ vẫy muôn quân thuở trẻ trai,
Ngựa phi, áo gấm vượt sông dài.
Đêm, hồ lộc bạc binh Yên đuổi,
Sáng, bộc cô vàng tên Hán bay.

Soi chuyện trước,
Tiếc ta nay.
Gió xuân khôn đượm, bạc râu mày.
Đành đem phá giặc mưu muôn chữ,
Đổi lấy nhà bên sách cấy cày.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời