鷓鴣天-送人

唱徹《陽關》淚未幹,
功名餘事且加餐。
浮天水送無窮樹,
帶雨雲埋一半山。

今古恨,
幾千般,
只應離合是悲歡?
江頭未是風波惡,
別有人間行路難。

 

Giá cô thiên - Tống nhân

Xướng triệt "Dương Quan" lệ vị can,
Công danh dư sự thả gia xan.
Phù thiên thuỷ tống vô cùng thụ,
Đới vũ vân mai nhất bán san.

Kim cổ hận,
Kỷ thiên ban,
Chỉ ưng ly hợp thị bi hoan?
Giang đầu vị thị phong ba ác,
Biệt hữu nhân gian hành lộ nan.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hết khúc "Dương quan" lệ chửa khô,
Công danh chuyện hão đoái hoài chi.
Lặng lờ nước tiễn rừng cây thẳm,
U ám mây che nửa núi mờ.

Xưa nay hận,
Tính muôn vàn,
Có phải vui buồn bởi hợp tan?
Đầu sông sóng gió còn chưa hiểm,
Chính tại lòng người mới khó khăn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

"Dương quan" đàn dứt lệ tuôn mau
Sự nghiệp chưa xong nuốt khó vào
Nước mây mờ mịt rừng xa thẳm
Mưa phủ âm thầm nửa ngọn cao

Buồn kim cổ
Vạn kiếp sầu
Không chỉ vui buồn tụ tán đâu
Sóng gió trên sông nào có ngại
Mà chính đường xa trắc trở nhiều

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời