永遇樂-京口北顧亭懷古

千古江山,
英雄無覓,
孫仲謀處。
舞榭歌台,
風流總被,
雨打風吹去。
斜陽草樹,
尋常巷陌,
人道寄奴曾住。
想當年,
金戈鐵馬,
氣吞萬里如虎。

元嘉草草,
封狼居胥,
贏得倉皇北顧。
四十三年,
望中猶記,
風火楊州路。
何堪回首,
佛貍祠下,
一片神鴉社鼓。
憑誰問,
廉頗老矣,
尚能食否?

 

Vĩnh ngộ lạc - Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ

Thiên cổ giang sơn,
Anh hùng vô mịch,
Tôn Trọng Mưu xứ.
Vũ tạ ca đài,
Phong lưu tổng bị,
Vũ đả phong xuy khứ.
Tà dương thảo thụ,
Tầm thường hạng mạch,
Nhân đạo Ký Nô tằng trú.
Tưởng đương niên,
Kim qua thiết mã,
Khí thôn vạn lý như hổ.

Nguyên Gia thảo thảo,
Phong Lang Cư Tư,
Doanh đắc thương hoàng Bắc Cố.
Tứ thập tam niên,
Vọng trung do ký,
Phong hoả Dương Châu lộ.
Hà kham hồi thủ,
Phật Ly từ hạ,
Nhất phiến thần nha xã cổ.
Bằng thuỳ vấn,
Liêm Pha lão hĩ,
Thượng năng thực phủ.


Kinh Khẩu: nay thuộc thành phố Chấn Giang, tỉnh Giang Tô, bắc thành có núi Bắc Cố 北固, trên núi có đình tên Bắc Cố 北固, còn gọi là lầu Bắc Cố 北固 hay 北顧, dưới kề với sông Trường Giang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ngàn thuở non sông
Anh hùng khó kiếm
Nơi Tôn Quyền ở
Điện múa đài ca
Phong lưu thảy bị
Gió giập mưa vùi đổ
Tà dương cây cỏ
Tầm thường ngõ ngách
Nơi Ký Nô từng ở đó
Tưởng bấy giờ
Giáo vàng ngựa sắt
Khí thôn muôn dặm hùng hổ

Nguyên Gia lớt phớt
Phong Lang Cư Tư
Rút cuộc vội vàng Bắc Cố
Trải bốn mươi ba năm
Ngoảnh nhìn còn nhớ
Khói lửa Dương Châu lộ
Khá ngoảnh lại nhìn
Phật Ly dưới điện
Nhộn nhịp thần nha xã cổ
Bằng ai hỏi
Liêm Pha tuổi lão
Còn ăn được chứ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Sông núi ngàn xưa,
Anh hùng Tôn Trọng Mưu,
Tìm đâu thấy nữa.
Nhà múa đài ca,
Dấu phong lưu,
Vùi trong mưa gió.
Cây cỏ nắng chiều,
Đường quen lối thuộc,
Nghe xưa kia Ký Nô từng ở.
Nhớ năm nào,
Ngựa sắt giáo vàng,
Vạn dặm đất, nuốt phăng như hổ.

Nguyên Gia nông nổi,
Định mở biên cương,
Nhìn lên bắc bàng hoàng lo sợ.
Bốn ba năm qua,
Tròng mắt như in,
Vùng Dương Châu khói lửa.
Ngoái cổ về,
Đền Phật Ly cúng tế linh đình,
Quạ kêu, trống gõ.
Có ai hỏi đến,
Lão tướng Liêm Pha,
Vẫn ăn khoẻ chứ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời