22/10/2021 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh ngộ lạc - Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ
永遇樂-京口北顧亭懷古

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 01:48

 

Nguyên tác

千古江山,
英雄無覓,
孫仲謀處。
舞榭歌台,
風流總被,
雨打風吹去。
斜陽草樹,
尋常巷陌,
人道寄奴曾住。
想當年,
金戈鐵馬,
氣吞萬里如虎。

元嘉草草,
封狼居胥,
贏得倉皇北顧。
四十三年,
望中猶記,
風火楊州路。
何堪回首,
佛貍祠下,
一片神鴉社鼓。
憑誰問,
廉頗老矣,
尚能食否?

Phiên âm

Thiên cổ giang sơn,
Anh hùng vô mịch,
Tôn Trọng Mưu[1] xứ.
Vũ tạ ca đài,
Phong lưu tổng bị,
Vũ đả phong xuy khứ.
Tà dương thảo thụ,
Tầm thường hạng mạch,
Nhân đạo Ký Nô tằng trú.
Tưởng đương niên,
Kim qua thiết mã,
Khí thôn vạn lý như hổ.

Nguyên Gia[2] thảo thảo,
Phong[3] Lang Cư Tư,
Doanh đắc thương hoàng Bắc Cố.
Tứ thập tam niên,
Vọng trung do ký,
Phong hoả Dương Châu lộ.
Hà kham hồi thủ,
Phật Ly[4] từ hạ,
Nhất phiến thần nha xã cổ.
Bằng thuỳ vấn,
Liêm Pha[5] lão hĩ,
Thượng năng thực phủ.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ngàn thuở non sông
Anh hùng khó kiếm
Nơi Tôn Quyền ở
Điện múa đài ca
Phong lưu thảy bị
Gió giập mưa vùi đổ
Tà dương cây cỏ
Tầm thường ngõ ngách
Nơi Ký Nô từng ở đó
Tưởng bấy giờ
Giáo vàng ngựa sắt
Khí thôn muôn dặm hùng hổ

Nguyên Gia lớt phớt
Phong Lang Cư Tư
Rút cuộc vội vàng Bắc Cố
Trải bốn mươi ba năm
Ngoảnh nhìn còn nhớ
Khói lửa Dương Châu lộ
Khá ngoảnh lại nhìn
Phật Ly dưới điện
Nhộn nhịp thần nha xã cổ
Bằng ai hỏi
Liêm Pha tuổi lão
Còn ăn được chứ
Kinh Khẩu: nay thuộc thành phố Chấn Giang, tỉnh Giang Tô, bắc thành có núi Bắc Cố 北固, trên núi có đình tên Bắc Cố 北固, còn gọi là lầu Bắc Cố 北固 hay 北顧, dưới kề với sông Trường Giang.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Tôn Quyền 孫權 tự Trọng Mưu 仲謀, chúa nước Ngô đời Tam Quốc, từng đóng đô ở Kinh Khẩu, sau dời về Kiến Nghiệp 建業 (nay thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô).
[2] Là niên hiệu vua Tống Văn Đế (424-453).
[3] Là phong núi tế thần mừng chiến thắng, Lang Cư Tư là tên núi, ở huyện Ngũ Nguyên, trấn Tuy Viễn. Thời nhà Hán, Hoắc Khí Tận chiến thắng Hung Nô phong sơn núi Lang Cư Tư.
[4] Là hiệu của Thác Bạt Đạo Hậu Nguỵ Thái Vũ Đế.
[5] Một danh tướng nước Triệu, nước Tần phải kiêng nể. Sử ký: “Vua Triệu muốn dùng lại lão tướng Liêm Pha, bèn phái người đến xem Liêm Pha có còn khoẻ, còn ăn được nhiều không. Song người được phái đi là Quách Khai, một tên tiểu nhân không muốn Liêm Pha đắc dụng, liền xuyên tạc nói Liêm Pha mỗi bữa còn ăn được 1 đấu gạo và mấy cân thịt, song đi tiểu tiện luôn, vì thế Liêm Pha không được dùng nữa”. Tân Khí Tật có chí khí, tài năng, nhiệt tâm ái quốc song bị phái chủ hoà chèn ép, tự nhiên tưởng tới nhân vật lịch sử tương tự mình là Liêm Pha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Vĩnh ngộ lạc - Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ