Tiếng nhạn kêu sương,
Thấu qua rèm lạnh buốt.
Đang khi băng đóng chưa dày,
Mây đưa trăng lướt.
Gương con soi bóng lược.
Muốn thoa son đánh phấn.
Điểm trang khó lòng học được.
Vóc ngọc háo mòn,
Lại khoác chăn dày mấy lớp.
Tựa gió xuân,
Duyên dáng mỉm cười,
Quay ngắm hoa rơi lác đác.

Quạnh quẽ bấy! Quê nhà đâu nhỉ?
Lầu gác bên ao,
Cây vườn dưới tuyết.
Dao Trì thề xưa,
Cánh hồng nhờ ai hẹn ước?
Bướm con kia chỉ giỏi,
Tìm hoa hỏi liễu,
Đậu khắp cành nam chửa biết.
Luống thương tâm,
Lạnh lẽo chiều buông,
Tù và mấy tiếng.


(Bản dịch trong Anh hùng xạ điêu, hồi 8, do Cao Tự Thanh dịch)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.