06/10/2022 14:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỵ hạc tiên
瑞鶴仙

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Diệp Y Như vào 16/01/2010 22:51

 

Nguyên tác

雁霜寒透幕。
正護月雲輕,
嫩冰猶薄。
溪奩照梳掠,
想含香弄粉,
艷妝難學。
玉肌瘦弱。
更重重、
龍綃襯著,
倚東風,
一笑嫣然,
轉盼萬花羞落。

寂寞,家山何在,
雪後園林,
水邊樓閣。
瑤池舊約,
鱗鴻更仗誰托。
粉蝶兒只解,
尋桃覓柳,
開遍南枝未覺。
但傷心,
冷落黃昏,
數聲畫角。

Phiên âm

Nhạn sương hàn thấu mạc.
Chính hộ nguyệt vân khinh,
Nộn băng do bạc.
Khê liêm chiếu sơ lược,
Tưởng hàm hương lộng phấn,
Diễm trang nan học.
Ngọc cơ sấu nhược.
Cánh trùng trùng,
Long tiêu sấn trước,
Ỷ đông phong,
Nhất tiếu yên nhiên,
Chuyển miến vạn hoa tu lạc.

Tịch mịch, gia sơn hà tại,
Tuyết hậu viên lâm,
Thuỷ biên lâu các.
Dao Trì cựu ước,
Lân hồng cánh trượng thuỳ thác.
Phấn điệp nhi chỉ giải,
Tầm đào mịch liễu,
Khai biến nam chi vị giác.
Đãn thương tâm,
Lãnh lạc hoàng hôn,
Sổ thanh hoạ giốc.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Tiếng nhạn kêu sương,
Thấu qua rèm lạnh buốt.
Đang khi băng đóng chưa dày,
Mây đưa trăng lướt.
Gương con soi bóng lược.
Muốn thoa son đánh phấn.
Điểm trang khó lòng học được.
Vóc ngọc háo mòn,
Lại khoác chăn dày mấy lớp.
Tựa gió xuân,
Duyên dáng mỉm cười,
Quay ngắm hoa rơi lác đác.

Quạnh quẽ bấy! Quê nhà đâu nhỉ?
Lầu gác bên ao,
Cây vườn dưới tuyết.
Dao Trì thề xưa,
Cánh hồng nhờ ai hẹn ước?
Bướm con kia chỉ giỏi,
Tìm hoa hỏi liễu,
Đậu khắp cành nam chửa biết.
Luống thương tâm,
Lạnh lẽo chiều buông,
Tù và mấy tiếng.
(Bản dịch trong Anh hùng xạ điêu, hồi 8, do Cao Tự Thanh dịch)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Thuỵ hạc tiên