采桑子-書博山道中壁

少年不識愁滋味,
愛上層樓、
愛上層樓,
為賦新詞強說愁。

而今識盡愁滋味,
欲說還休、
欲說還休,
卻道天涼好個秋。

 

Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích

Thiếu niên bất thức sầu tư vị,
Ái thướng tằng lâu,
Ái thướng tằng lâu,
Vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu.

Nhi kim thức tận sầu tư vị,
Dục thuyết hoàn hưu,
Dục thuyết hoàn hưu,
Khước đạo: thiên lương hảo cá thu!

 

Dịch nghĩa

Lúc tuổi trẻ chẳng biết mùi vị buồn là gì,
Cứ thích lên lầu cao,
Thích lên lầu cao,
Vì làm bài từ mới nên nói gượng là buồn.

Đến giờ mới hiểu hết mùi vị buồn,
Muốn nói lại thôi,
Muốn nói lại thôi
Chỉ rằng: “Trời mát, mùa thu đẹp”.


Bác Sơn nay thuộc huyện Vĩnh Phong, tỉnh Giang Tây. Có nơi chép tên điệu là Xú nô nhi 醜奴兒.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Thiếu niên chẳng hiểu sầu phong vị
Thích vút tầng lâu
Thích vút tầng lâu
Muốn phú tân từ gượng nói sầu

Mà nay hiểu rõ sầu phong vị
Muốn nói được đâu
Muốn nói được đâu
Lại bảo êm trời đẹp cảnh thu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Trẻ trung chẳng biết buồn chi hết
Thích bước lên lầu
Thích bước lên lầu
Khi biết vần thơ gượng nói sầu

Đến nay mới thấy buồn da diết
Nói lại ngừng câu
Nói lại ngừng câu
Chỉ rằng "Trời thu, mát đẹp sao"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.00
Trả lời