15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
4 người thích
Từ khoá: Phá trận tử (3)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 05/11/2007 13:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/08/2014 17:21

破陣子-為陳同甫賦壯詞以寄之

醉裡挑燈看劍,
夢回吹角連營。
八百里分麾下炙,
五十絃翻塞外聲,
沙場秋點兵。

馬作的盧飛快,
弓如霹靂弦驚。
了卻君王天下事,
贏得生前身後名,
可憐白髮生。

 

Phá trận tử - Vi Trần Đồng Phủ phú tráng từ dĩ ký chi

Tuý lý khiêu đăng khán kiếm,
Mộng hồi xuy giốc liên doanh.
Bát bách lý phân huy hạ chá,
Ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh,
Sa trường thu điểm binh.

Mã tác Đích Lư phi khoái,
Cung như tích lịch huyền kinh.
Liễu khước quân vương thiên hạ sự,
Doanh đắc sinh tiền thân hậu danh,
Khả liên bạch phát sinh!


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Say khướt khêu đèn ngắm kiếm
Mộng về còi rúc liên thanh
Tiệc khao phân bố đều tướng sĩ
Khúc quân ca bi tráng cử hành
Sa trường thu điểm binh

Ngựa tựa Đích Lư lao vút
Cung như sấm sét đùng đoành
Phò tá giúp vua nên nghiệp lớn
Để ngàn thu chói lọi thanh danh
- Tiếc thay! Tóc trắng nhanh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Chén cạn, khêu đèn ngắm kiếm,
Mơ về, còi thổi liền dinh.
Tám trăm dặm hàng quân chia thịt,
Năm mươi dây, đàn bậy biên thành,
Mùa thu, bãi điểm binh.

Ngựa chiến "Đích Lư" phi khoẻ,
Cung giương, sét nổi, giật mình.
Đền đáp ơn vua lo việc lớn,
Dành cho thân thế được thơm danh,
Thương thay tóc bạc nhanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Về phiên âm

Chữ 角 trong trường hợp này chỉ cái tù và, nên phiên là "giốc".

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời