08/08/2020 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Hữu khách khái nhiên đàm công danh, nhân truy niệm thiếu niên thì sự hí tác
鷓鴣天-有客慨然談功名,因追念少年時事戲作

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2007 10:10

 

Nguyên tác

壯歲旌旗擁萬夫,
錦襜突騎渡江初。
燕兵夜娖銀胡轆,
漢箭朝飛金僕姑。

追往事,
歎今吾,
春風不染白髭鬚。
卻將萬字平戎策,
換得東家種樹書。

Phiên âm

Tráng tuế tinh kỳ ủng vạn phu,
Cẩm xiêm đột kỵ độ giang sơ.
Yên binh dạ sước ngân hồ lộc[1],
Hán tiễn triêu phi kim bộc cô[2].

Truy vãng sự,
Thán kim ngô,
Xuân phong bất nhiễm bạch tỳ tu.
Khước tương vạn tự bình nhung sách,
Hoán đắc đông gia chủng thụ thư.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tuổi trẻ anh hùng vạn kẻ trông,
Áo choàng đột kích vượt đầu sông.
Lính Yên đêm chỉnh bao hồ bạc,
Tên Hán sáng bay mũi nạm vàng.

Chuyện xưa cũ,
Than ta nay,
Gió xuân chẳng nhuốm tóc bờ mai.
Kế hay bình giặc, mang nghìn chữ,
Muốn đổi mấy dòng dạy tưới cây.
[1] Cái bao đựng tên.
[2] Tên một loại tên bắn. Dẫn điển người nô bộc nước Lỗ bỗng mất tích cả tuần mới về, bảo rằng cô của thần đắc đạo, sáng bay lên trời, cho gọi thần đến uống rượu ở Thái sơn, rất vui vẻ, không biết đã trôi qua cả tuần. Khi chia tay, tặng thần một mũi tên vàng, bảo là tên này không cần bắn giỏi cũng có thể bắn trúng, thử xem thì quả là như vậy. Do đó, đặt tên là kim bộc cô. Về sau những loại tên tốt của nước Lỗ đều gọi như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Giá cô thiên - Hữu khách khái nhiên đàm công danh, nhân truy niệm thiếu niên thì sự hí tác