Cỏ ngát leo teo hoa não nề
Xanh cây hạ tiếng quyên nghe
Cố viên muôn dặm mây mờ mịt
Lữ khách thâu đêm mộng trở về
Ngày hội ngộ
Lúc chia ly
Thê nhiên cáo biệt khiến người bi
Ai về Mạt Cát rẽ Cương Đình
Ta ở phù tang tít phía tê


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.